Tisztelt Hölgyem/Uram!

Dr. Schill Szabolcs vagyok egyéni ügyvéd. 2002-ben szereztem diplomát az ELTE Jogi Karán. Ezt követően Németországban Heidelbergben végeztem jogi tanulmányokat és szereztem LL.M fokozatot.

Az online jogsebész munkáját elsősorban ingatlanjog, polgári jog, családjog-, büntető-, és szabálysértési jogi, kérdésekben segítem.

Emellett cégeknek, egészségügyi szolgáltatóknak nyújtok jogi segítséget.

Fenti ügyekben peres és peren kívüli képviseletet és okirat szerkesztést is vállalok.

Tisztelettel:
dr. Schill Szabolcs
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Mobil: (20) 559-7074
E-mail: schill.ugyvedi.iroda@gmail.com
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Dr. Csomós Lilla Annamária vagyok az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végeztem tanulmányaimat. Közel 20 éven keresztül dolgoztam a bank – és befektetési társaságok jogtanácsosa, illetve vezető jogtanácsosaként, és nyugdíjpénztár elnökeként, jogtanácsosi és ÁPTF (az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet jogelődje) értékpapírjogi szakvizsgával, társasági szakjogászi végzettséggel rendelkezem.

A dr. Csomós Lilla Ügyvédi Iroda 2002-ben került megalapítása, akkor amikor úgy éreztem, hogy a szakmai kihívások már kevesek azokban a munkakörökben ahol korábban dolgoztam.

Több évtizedes jogi gyakorlatom alapján elmondhatom magamról, hogy magas szakmai színvonalon és hozzáértéssel tudom ellátni a szakterületembe tartozó alábbi jogi tevékenységeket

Arra törekszem, hogy ügyfeleim megbízását konstruktívan gyors és hatékony módon tudjam megoldani, a legmagasabb hatékonysággal és szakmai színvonalon.

Tisztelettel:
dr. Csomós Lilla Annamária
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Tel.: (28) 816-895
Mobil: (20) 964-6960
E-mail: csomos.lilla@upcmail.hu
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Dr. Lendvai Zsuzsanna vagyok, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán végeztem. Ezt követően külkereskedelmi szakjogász képesítést is szereztem. Az 1990-es években szerepeltem a Bíróság által kijelölhető felszámolók névjegyzékében is.

Hosszú időn keresztül a televízió „Jogi esetek” című műsorában válaszoltam a nézők megkeresésire a legkülönbözőbb jogterületeken. Az ügyvédi tevékenységem több évtizedes múltra tekint vissza és örömmel mondhatom el, hogy ezen hosszú időszak alatt munkámmal kapcsolatban soha semmilyen probléma nem merült fel és azt mindenkor ügyfeleim legnagyobb megelégedésére végeztem és végzem.

Azt is elmondhatom, hogy széles jogterületen rendelkezem tapasztalattal, úgymint polgári jog, gazdasági jog, családjog, ingatlanjog.

Foglalkozom

Az okiratokat angol nyelven is el tudom készíteni, illetve angol nyelvű tanácsadást is végzek.

Célom, hogy ügyfeleimnek mindenkor korrekt és hatékony jogi megoldást tudjak javasolni és azt a legmagasabb szakmai színvonalon lássam el.

Tisztelettel:
Dr. Lendvai Zsuzsanna
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 1055 Budapest Szt. István krt.3.
Telefon:(1) 3316-454
Fax: (1) 302-5590
Mobil: (30) 982-5748
E-mail: lendvai.zsuzsa@t-online.hu
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Dr. Nádas Gábor ügyvéd vagyok, 1979-ben végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1986-ban a külkereskedelmi szakjogász, 2001-ben az internet szakjogász képzettséget szereztem meg.

Munkám során az ANGOL nyelv használata mindennapos feladat, speciális területem a domain nevekkel kapcsolatos ügyek.

Az ONLINE JOGSEBÉSZ munkáját elsődlegesen az ingatlanokkal (adásvétel, bérlet stb.), szervezetekkel (gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok alapítása, módosítása, vezetők jogai, működése, megszűnése), családi ügyekkel, de főleg az egyes személyek és szervezetek közti szerződésekkel kapcsolatos ügyekben segítem.

Elvem, hogy a vitákat legjobban a felek maguk tudják megoldani, ezért közvetítőként (mediátor) is tevékenyen részt veszek a viták peren kívüli rendezésében, a felek számára legjobb megoldások meglelésében.

Tisztelettel:
dr. Nádas Gábor
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 16.
Telefon:(1) 340-4150
E-mail: nadas@nadas.eu
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Dr. Ócsai József ügyvéd vagyok, a DR. ÓCSAI ÜGYVÉDI IRODA alapítója. Egyetemi tanulmányaimat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, ahol cum laude minősítéssel szereztem diplomát.

Ezt követően először a Pest Megyei Ügyvédi Kamaránál folytattam ügyvédi gyakorlatot, a Budapesti Ügyvédi Kamarának 2004 óta vagyok tagja.

1993 óta működtem folyamatosan a legnagyobb hazai mobiltelefon szolgáltató jogi képviselőjeként egészen 2010-ig, amikortól ott már csak egyes projektekben tevékenykedem, s a saját ügyvédi irodámban látom el a gazdasági társaságok és magánügyfelek jogi képviseletét.

Irodánk a céges ügyek képviselete mellett polgári jogi, családjogi és munkajogi ügyekben lát el peres képviseletet, de eljárunk perenkívüli ügyekben is, készítünk szerződéseket, beadványokat és egyéb okiratokat is.

Ügyfeleinknek mindig azt tanácsoljuk, hogy még azelőtt kérjenek jogi tanácsot, mielőtt egy-egy jogi vonatkozású ügyet intézni kezdenek, ha lehetőségük van rá, készítsék elő ezeket jó előre, hogy ne érhesse őket kellemetlen meglepetés.

Irodánk elsődlegesen arra törekszik, hogy gyors, pontos és megbízható segítséget nyújtsunk minden hozzánk forduló ügyfélnek, bármekkora üggyel is fordul hozzánk, hiszen mindenkinek a saját ügye a legfontosabb.

Tisztelettel:
dr. Ócsai József
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 18.
Mobil.: (30) 9303-155
E-mail: ocsaidr@ocsaidr.hu
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Dr. Náday Judit ügyvéd vagyok.

1985-ben diplomáztam az ELTE Állam és Jogtudományi Karán.
1986-ban felsőfokú angol nyelvvizsgát és társadalomtudományi szakfordítói vizsgát tettem.
1998-tól 2001-ig az IBUSZ Utazási Iroda központjában teljesítettem szakmai gyakorlatot.
2002-től kezdve egyéni ügyvédként saját ügyvédi irodámban dolgozom.
2010-ben mediátori képesítést szereztem.

Elsősorban házasságok, élettársi kapcsolatok felbomlásával, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, és minden egyéb, a családok életével összefüggő üggyel (ingatlanok adásvétele, öröklés, tartás, munkajogi problémák) foglalkozom. Munkám során ügyfeleim bizalmát és a szakszerűséget tartom a legfontosabbnak, mivel a családjogi ügyekben nem kevesebb, mint ügyfeleim magánélete a tét.

Szerződések, házastársi vagyonjogi megállapodások elkészítését, perképviseletet vagy csak egyszerű tanácsadást egyaránt vállalok. Kérésre házhoz megyek.

Tisztelettel:
dr. Náday Judit
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 1148 Budapest Kerepesi út 78/e. I. 3. (Őrs vezér terénél)
Tel.: (1) 220-0100
E-mail: drnaday@gmail.com
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az Eszlári Ügyvédi Irodát dr. Eszlári Andás ügyvéd alapította. Az iroda egyik fő célja, hogy ügyfelei mindig tudják és értsék, hogy pontosan mi is történik jogi problémáik kezelése során. Ügyfeleink érdekeire figyelemmel magas szakmai színvonalon, igényeiket preferálva látjuk el peres és peren kívüli képviseletüket.

Az iroda működése szerteágazó, ügyvédi, jogi feladatokat látunk el különösen a gazdasági jog, a polgári jog területein. Tevékenységünk kiterjed a beruházások jogi kérdéseinek ellátására, továbbá társasházak részére végzünk kintlévőség kezelést, követelés behajtást. Ingatlanügyek teljes képviselete a legnagyobb országos közvetítőhálózattal együttműködve, valamint agrárügyekkel kapcsolatos jogi együttműködés pályázatíró társasággal, állami és uniós támogatások lehívásával kapcsolatos jogi ügyek intézése, erdőbirtokossággal kapcsolatos jogi eljárások intézése, képviselete, fogyasztóvédelemi ügyek, kártérítési ügyek, önkormányzati ügyek és természetesen peres és peren kívüli eljárások folyamatos vállalása.

Az Eszlári Ügyvédi Iroda továbbá nemzetközi háttérrel áll rendelkezésre ügyfelei számára üzleti céljaik leghatékonyabb jogi megoldások figyelembe vételével történő megvalósulása érdekében.

Tisztelettel:
dr. Eszlári András
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 3530 Miskolc, Európa tér, Kálvin János u. 1. A. lph. V/503.
Tel/fax: 46/782-268
Mobil: (70) 331-7293
E-mail: eszlari.ugyvedi.iroda@gmail.com
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Egyéni ügyvédként tevékenykedem Balassagyarmati ügyvédi irodámban a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként.

A Salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szereztem közgazdász diplomát 1995-ben, majd a Szegedi Tudományegyetemen jogász diplomát 2003-ban, ezt követően a Pécsi Tudományegyetemen felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász diplomát 2013-ban. Más területeken is folyamatosan képeztem magamat, többek között rendelkezem pályázatíró oklevéllel, ingatlanértékbecslő oklevéllel, továbbá az informatika területén ECDL számítógép használói jogosítvánnyal.

Ügyvédként 2007. óta praktizálok. Ügyvédként sokat közreműködtem, illetőleg rendszeresen vállalok ügyeket a cégjog, az ingatlanjog, a munkajog területén, továbbá jogi képviseletet bírósági polgári peres és peren kívüli eljárásokban, büntető eljárásokban, valamint felszámolási vagy végelszámolási eljárásokban, stb. Ezen kívül több éves szakmai tapasztalatom van közgazdasági területen is, mert évekig dolgoztam könyvelőként, függetlenített belső ellenőrként.

Nagyon örülök, hogy részese lehetek az Online Jogsebész ismeretterjesztő munkájának.

Tisztelettel:
Dr. Balogh Krisztina ügyvéd
Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakjogász

Kapcsolatfelvétel
Iroda: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi utca 15. szám
Mobil: +36 (30) 619-0295
Telefon/fax: +36 (35) 546-787
Email: topugyved@gmail.com
Weblap: www.balogh-ugyved.hu
X

Váczi Ügyvédi Iroda – Győr

A győri belváros szívében található ügyvédi irodánk az elmúlt években számos partnerünk számára nyújtott hathatós ügyvédi segítséget jogi ügyeikben.

Jelmondatunk: Veritas, veneratio, volens. (Igazság, tisztelet, akarat.)

Alapelveink ennek szellemében az igazság szem előtt tartása, tisztelet az ügyfél irányába és elszántság az ügy minél magasabb színvonalon történő ügyvédi elvégzése iránt. Célunk olyan jogi szolgáltatás nyújtása, melynek végén mind az Ügyfél, mind pedig az ügyvéd egyaránt elégedetten dőlhet hátra, mert az ügy gyorsan és költségkímélő módon megoldásra került.

Ügyvédi szolgáltatást az alábbi jogi ügyekben nyújtunk:

Ingatlan adásvétel, ajándékozás, bérlet (lakás, családi ház, telek, nyaraló, termőföld) – Cégalapítás (Bt., Kft. és Zrt. alapítás), cégmódosítás – Egyesület, alapítvány alapítása – Válóperes és családjogi ügyek ügyvédi vitele, házassági vagyonjog – Öröklési jogi ügyek, hagyatéki eljárásban való ügyvédi képviselet – Végrendeletek készítése és ügyvédi ellenjegyzése – Büntető és szabálysértési ügyekben védelem ellátása – Munkaügyi tanácsadás, munkaügyi perek vitele – Szerződések készítése és ügyvédi ellenjegyzése (adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződések, társasági és munkaszerződések)

Az ügyvédi munka mellett tudományos kutatási tevékenységet is végzünk, Dr. Váczi Péter ügyvéd a győri Széchenyi Istvány Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi karának egyetemi adjunktusa<

Tisztelettel:
Dr. Váczi Péter ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
VÁCZI ÜGYVÉDI IRODA
H-9022 Győr, Bisinger st. 2.
Tel.: +36 20 9982 753
Fax: +36 96 317 397
Web: www.vui.hu
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

dr. Volein István ügyvéd vagyok, 1977-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1980-tól jogtanácsosként dolgoztam Dunaújvárosban, 1994 óta vagyok ügyvéd ugyanitt.

Az onlinejogsebesz munkáját munkajogi kérdésekben igyekszem segíteni. Ez a fő szakterületem, ezen kívül gazdasági-társasági jogi, baleseti kártérítési és ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben is dolgozom. Munkám: tanácsadás, iratszerkesztés, szerződéskészítés, perbeli és peren kívüli képviselet.

1997 óta vagyok a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja, 2009 óta részt veszek a JOGPONT, illetve a JOGPONT+ Hálózat jogsegélyszolgálati munkájában.

Megbízóimnak mindig korrekt választ törekszem adni a kérdéseikre, bízom abban, hogy tevékenységemet pozitívan ítélik meg.

Tisztelettel:
dr. Volein István
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9. I. 2.
Tel/fax: 25/500770
Mobil: 20/584-2074
E-mail: voleinistvan@gmail.com
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

PhD dr. Matúz György ügyvéd vagyok 1969 óta Debrecenben tevékenykedem.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara docense, ingatlanforgalmi szakjogász vagyok.

Szakterületeim: ingatlanjog, öröklési ügyek, perjog.

Forduljon hozzám bizalommal!

Tisztelettel:
PhD dr. Matúz György
ügyvéd

Kapcsolatfelvétel
Cím: 4025 Debreceb, Petőfi tér 7/A
Tel/fax: (06)52-316-922
Mobil: (06)30-985-6627
E-mail: matuzgy@gmail.com
X

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Iparszakos üzemgazdász, pénzügy szakos közgazdász és közgazdaságtudományi egyetemi doktori címem alapján számvitel és elemzés szaktudományi végzettséggel rendelkezem.

1993. óta vagyok igazságügyi szakértő (arany fokozatú). Ezt a tevékenységet a bíróságok, a nyomozóhatóságok kirendelésére, ügyvédi, illetve társaságok, magányszemélyek felkérésére végzem, magyarországi illetékességgel.

Az Onlinejogsebesz munkáját főként adózási, járulékkötelezettséget érintő és számviteli kérdésekben igyekszem segíteni:

» polgári peres eljárásokban

jogalap nélküli gazdagodás, cégérték (eszközértékelés, immateriális javak értékelése, pl.: labdarúgó piaci értéke), kártérítési összeg (elmaradt haszon, stb.), szerződéses kapcsolatból származó követelés (extraprofit, megbízási, vállalkozási, üzemeltetési díj, stb.) összegének, számlatartozás meghatározása, elszámolási kötelezettség teljesítése, ingatlan, ingó eszközök kiadása, szerződés érvénytelensége, semmissége, tulajdonjog megállapítása, részvények átruházása, pénzügyi–hitelezési elszámolások felülvizsgálata, vagyonközösség megszüntetése, meliorációs költségek megtérítése, hulladékkezelés díjának megállapítása

» adó-, járulék vonatkozású ügyekben

adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata, vagyonosodási vizsgálatok, csődbűncselekmény, sikkasztás, hűtlen kezelés, lopás, ÁFA adócsalás, csalás, felszámolási eljárás jogszerűségének felülvizsgálata,

» munkaügyi peres eljárásokban

túlmunkadíj , illetmény különbözet megállapítása, túlóra elszámolás felülvizsgálata, átalánydíjak elszámolása, pihenő és munkaszüneti napon végzett munka díjazása, munkaviszonyból származó kártérítés megállapítása.

Tisztelettel:
Dr. Balogh Endre
igazságügyi adó–, járulék és könyvszakértő

Kapcsolatfelvétel
Cím: 2660 Balassagyarmat, Béri Balogh Ádám utca 8.
Tel/fax: +36-35/312-019
Mobil: +36-30/503-2809
E-mail: baloghendredr@t-online.hu, drbalogh.endre@gmail.com
X
Keresés a feltett kérdések között:
Vegye fel szakértőinkkel a kapcsolatot, segíteni fognak (annak pontos feltételeit a kapcsolatfelvételt követően a kiválasztott szakértővel tudja egyeztetni). Elérhetőséget fotókra, nevekre kattintva a kapcsolatfelvétel gomb alatt talál.
dr. Schill
Szabolcs
ügyvéd
Budapest
.
dr. Lendvai
Zsuzsa
ügyvéd
Budapest
dr. Volein
István
ügyvéd
Dunaújváros
.
dr. Nádas
Gábor
ügyvéd
Budapest
.
dr. Náday
Judit
ügyvéd
Budapest
.
Dr. Váczi
Péter
ügyvéd
Győr
.
Dr. Balogh
Krisztina
ügyvéd
Balassagyarmat
.
Dr. Matúz
György
ügyvéd
Debrecen
.
Dr. Balogh
Endre
könyvszakértő
Balassagyarmat
zsmarossy "Köszönöm a gyors választ..." sheriff "Köszönöm válaszát sokat segített!" PLajos "Köszönöm a választ." Reményeim "Tisztelt Dr. Matúz Ügyvéd Úr! Nagyon köszönöm a válaszát!" genazol "Tisztelt Ügyvéd Úr, köszönöm hasznos válaszát. " nyugiovi "Tisztelt dr. Volein István! Nagyon szépen köszönöm a válaszát!" SOMARENKO "Köszönöm szépen válaszukat!" hega74 "Tisztelt Jogsebész!! Gyors , pontos ,és számomra érthető válaszukat nagyon köszönöm! " sipi57 "Köszönöm szépen válaszát!" bandus "Egyszerű, de nagyszerű! Köszönöm."

Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Itt értékelheti az oldal küllemét. Véleménye fontos számunkra! 1=Egyáltalán nem tetszik.
2
3
4
5=Nagyon tetszik.
Az oldal küllemével kapcsolatos észrevételeit ide kattintva megírhatja.

Feltett Kérdésekből:

Tisztelt Hölgyem/Uram, A tanácsukat szeretném kérni. 2011-ben egy kedves hölgyismerősömnek, akihez gyengéd szálak is fűztek, kölcsönadtam 1 millió forintot. Erről készült egy...
Tovább


Tisztelt Jogsebész! Munkajogi kérdésem lenne. A férjem önkormányzati tulajdonú cég ügyvezetője volt határozott idejű munkaszerződéssel. A határozott idő napján a férjem a...
Tovább


A lányom ügyében szeretnék tanácsot és segítséget kérni, csendháborítás ügyében. Lányom Érden lakik a természetvédelmi Funduklia-völggyel párhuzamos, a település szélén ahová...
Tovább


Kérdése van?
Témaköreinkkel kapcsolatos, hasznos tanulmányokhoz akar hozzáférni? A fennállásunk óta beírt több ezer kérdés-válasz között akar keresni, olvasni?

Tegye fel kérdését bizalommal, biztos lehet benne, hogy a lehető legrövidebb időn belül, igyekszünk körültekintő, „használható”, gyakorlatias választ adni témaköreinkkel (büntetőeljárás, polgári jog – munkajog, szabálysértés, adóügyek-pénzügyek) kapcsolatos kérdésére. A kérdéseket minden esetben anonim módon teheti fel (bővebben az ÁSZF menüpontban olvashat). Oldalunkon több ezer már korábban beírt kérdést és a rájuk a szakértők által adott választ talál, így a keresőfelületeket használva több ezer a mindennapi élet által szült problémára kaphat választ témaköreinken belül.

Kérdései megválaszolásában a jogi területeken illetve az adó, pénzügy világában jártas, abban több éve tapasztalatot gyűjtő szakértői csapatunk lesz segítségére.

Több éves működésünk eredménye a rengeteg kérdés melyekre egytől egyig megoldást igyekeztünk találni! Örülünk, hogy segíthettünk, mindezt fáradságot és időt nem kímélve eredményesen tettük!

Munkánkat dícséri, elismeri a több száz köszönetnyilvánítás, melyek közül a legújabbakat az oldal kezdőlapján olvashatja folyamatosan!!!

Amennyiben segítségre van szüksége egy minimális regisztrációs díj (1.000 Ft) ellenében már 30 napos időtartamig egy szakértői csoport foglalkozik oldalunkra beírt kérdésével, illetőleg hozzáfér összes tanulmányunkhoz és több ezer kérdés-válasz tartalmainkhoz, melyek között kulcsszavakra, kifejezésekre tud keresni!

Kérjük, regisztráljon az alábbiak szerint:

Szimpla30 csomag: A 30 napos regisztrációs időtartam lejártáig az oldalon található összes tartalmat (tanulmányok, több ezer kérdés-válasz) olvashatja, kulcsszavakra, kifejezésekre kereshet és 1 alkalommal kérdést tehet fel kérdező felületünkön keresztül! Ára: 1.000 Ft

Extra30 csomag: A 30 napos regisztrációs időtartam lejártáig az oldalon található összes tartalmat (tanulmányok, több ezer kérdés-válasz) olvashatja, kulcsszavakra, kifejezésekre kereshet és korlátlan alkalommal kérdést tehet fel kérdező felületünkön keresztül! Ára: 1.800 Ft

Extra90 csomag: (Azoknak, akik már hisznek bennünk vagy gazdaságos döntést akarnak hozni!) A 90 napos regisztrációs időtartam lejártáig az oldalon található összes tartalmat (tanulmányok, több ezer kérdés-válasz) olvashatja, kulcsszavakra, kifejezésekre kereshet és korlátlan alkalommal kérdést tehet fel kérdező felületünkön keresztül! Ára: 4.500 Ft

A regisztráció menete egyszerű! Adja meg a regisztráció során kért adatokat, melyet követően egy regisztrációt megerősítő e-mail-t fog kapni az Ön által megadott e-mail címre. Az e-mail címre kapott aktivációs linkre kattintva élesítheti regisztrációját. Ezt követően kérjük küldje el a 11773119-00612034 számlaszámra a kiválasztott csomag ellenértékét képező regisztrációs díjat. FONTOS! Hogy átutalása során a közlemény rovatba a felhasználó nevét (figyeljen a kis és nagybetűkre) és a csomag nevét (pl.: szimpla30, extra90) mindenképpen tüntesse fel! Amint a regisztrációs díj számlánkon jóváíródik, a regisztrációját aktiváljuk (erről a regisztrációkor megadott e-mail útján értesítjük)! Ezt követően tud korlátlanul hozzáférni az oldal összes tartalmához és kérdezési felületéhez (bővebben: ÁSZF).

Az oldalon található tartalom másolása, sokszorosítása bármi egyéb módon történő felhasználása, a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül jogi felelősségre vonást von maga után (bővebben: ÁSZF)!

Szakértőink igény szerint jogi képviseletet is vállalnak, természetesen ez a szakértővel történő további megbeszélés tárgyát képezi. Keresse őket bizalommal!

Nekik már segítettünk:

zsmarossy
Köszönöm a gyors választ...

sheriff
Köszönöm válaszát sokat segített!

PLajos
Köszönöm a választ.

Reményeim
Tisztelt Dr. Matúz Ügyvéd Úr! Nagyon köszönöm a válaszát!

genazol
Tisztelt Ügyvéd Úr, köszönöm hasznos válaszát.

nyugiovi
Tisztelt dr. Volein István! Nagyon szépen köszönöm a válaszát!

SOMARENKO
Köszönöm szépen válaszukat!

hega74
Tisztelt Jogsebész!! Gyors , pontos ,és számomra érthető válaszukat nagyon köszönöm!